autoverzekering

De autoverzekering is een verzekering die is terug te vinden in het rijtje met verplichte verzekeringen. De autoverzekering is met andere woorden voor iedere inwoner van de Europese Unie verplicht af te sluiten. De verplichting geldt echter niet voor de volledige autoverzekering, want zoals u waarschijnlijk wel reeds weet is het zo dat een autoverzekering eigenlijk een verzameling is van allerhande verschillende verzekeringen. Een 

autoverzekering

autoverzekering bestaat naast een zogenaamde BA-verzekering immers ook uit een beperkt casco en / of een omniumverzekering. Van al deze verschillende verzekeringen is alleen de BA-verzekering bij wet verplicht. Denk dus met andere woorden zeker niet dat u verplicht bent om die peperdure omniumverzekering af te sluiten, want dat is absoluut niet het geval.

Een autoverzekering is niet alleen een verplichte verzekering, het is ook een verzekering waarbij de kostprijs sterk afhankelijk is van verschillende factoren. Het spreekt voor zich dat er standaard gebruik wordt gemaakt van een specifieke basispremie, maar de premie van een autoverzekering is onderhevig aan wijzigingen. Een belangrijke factor is bijvoorbeeld de leeftijd en vooral de rijervaring van de bestuurder. Hoe jonger de bestuurder en hoe minder rijervaring deze bijgevolg heeft, des te hoger de kostprijs van de autoverzekering ligt. Vooral wanneer u van plan bent om een omniumverzekering af te sluiten is het van het grootste belang om hier rekening mee te houden. Het is immers vooral de kostprijs van deze autoverzekering die zo hoog kan oplopen dat ze voor jonge bestuurders haast onbetaalbaar wordt.

Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor ouderlingen. U moet er als verzekeringnemer altijd rekening mee houden dat de premie van een autoverzekering grotendeels wordt bepaald aan de hand van het risico dat de verzekeraar loopt op een bepaalde uitbetaling. Denkt de verzekeraar met andere woorden dat er veel kans is op schade en dan meer bepaald op aanzienlijke schade (bijvoorbeeld door de hoge waarde van bepaalde auto’s), dan stijgt automatisch de premie. Ook wanneer u in het verleden reeds enkele schadegevallen heeft gehad bestaat de kans dat deze doorwegen op de kostprijs van uw verzekering.

Ongeacht het feit dat een autoverzekering verplicht moet worden afgesloten moet u er dus altijd bij stil blijven staan dat een dergelijke verzekering handenvol geld kost. Het wordt omwille van deze reden dan ook aangeraden om goed na te denken alvorens een bepaalde autoverzekering af te sluiten. Heeft u, uw auto niet dagelijks nodig en beschikt u over een tweedehandse auto die reeds enkele jaren oud is? Dan is het bijvoorbeeld vaak niet interessant om een omniumverzekering af te sluiten. Heeft u daarentegen een nieuwe auto die u heeft aangekocht voor een zeer aanzienlijk geldbedrag, dan is een omniumverzekering wel interessant. Denk dus steeds goed na alvorens een bepaalde autoverzekering af te sluiten, want alleen dan voorkomt u onnodig hoge premies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *