Beperkte omnium

Eigenlijk bestaat er niet zoiets als een beperkte omniumverzekering. We maken vooral een onderscheid tussen een beperkt casco en een omniumverzekering. Hoewel dit op het eerste zicht op hetzelfde neerkomt zijn er toch enkele structurele verschillen waar u rekening mee dient te houden.

beperkte omnium

Stel bijvoorbeeld dat u beschikt over een voertuig die u niet uitsluitend wenst te voorzien van de BA-verzekering. U wenst immers niet alleen schade aan derden in te dekken, maar ook schade aan uw eigen voertuig. U komt echter niet zoveel op de baan en uw auto heeft stiekem zijn beste tijd ook wel gehad, moet u er dan voor kiezen om een dure omniumverzekering af te sluiten of wijkt u toch maar beter uit naar bijvoorbeeld een beperkt casco verzekering? De beperkt casco verzekering is immers ook een verzekering die schade aan uw eigen auto indekt, alleen worden bepaalde schadegevallen door de polis uitgesloten.

Het uitsluiten van bepaalde schadegevallen bij een beperkte omnium zorgt er niet alleen voor dat de kans op uitbetaling kleiner wordt, het beperkt tegelijk ook de kostprijs van uw verzekering. Wanneer u een offerte opvraagt voor een omniumverzekering zult u immers merken dat deze vrij duur is. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn als u nog maar pas over een nieuwe auto beschikt en de kans groot is dat u er op een bepaald ogenblik iets mee voor heeft. Wanneer u echter over een iets oudere auto beschikt en de waarde bijgevolg niet meer om over naar huis te schrijven is, is het vaak niet meer interessant om een omniumverzekering af te sluiten. U kiest er in een dergelijk geval dan ook maar beter voor om een beperkte omniumverzekering af te sluiten. Let wel, wees u altijd bewust van de inhoud van de polis en probeer zelf in te schatten hoe groot het risico is dat u op een bepaalde dag toch iets voor heeft waardoor u aanspraak zult moeten maken op uw verzekering.

Wat is een beperkte omniumverzekering?

Ook een beperkte omniumverzekering dekt schade aan uw eigen auto.

Inleiding - wat is een beperkte omniumverzekering?

Wat vaak wordt gedacht dat een beperkte omniumverzekering net als de verplichte BA-verzekering enkel en alleen schade aan anderen indekt. Het spreekt echter voor zich dat dit niet klopt. Een omniumverzekering (beperkt of volledig) wordt immers altijd afgesloten met als doel om schade aan het eigen voertuig

wat is een beperkte omniumverzekering

in te dekken. Wanneer u alleen schade aan de auto van anderen wenst te verzekeren (wat trouwens verplicht is in België) heeft u voldoende aan de BA-verzekering. Vanaf het ogenblik dat ook enige schade aan de auto van uzelf verzekerd moet zijn bent u verplicht om te kiezen voor een beperkte of volledige omniumverzekering. We vertellen u in dit artikel graag meer over deze uitgebreidere autoverzekering.

Waarvoor staat een “beperkte” omniumverzekering?

Goed, we weten nu dat een omniumverzekering schade dekt aan eigen voertuigen, maar wat houden die beperkingen dan juist in? De beperkingen hebben op een beperkte omniumverzekering vooral betrekking tot de aard van de schade die wordt aangebracht aan uw eigen auto. Wanneer deze schade is opgelopen door een ongeval in het verkeer zal de verzekeraar meer dan waarschijnlijk de schade vergoeden. Wordt de schade aan de auto echter opgelopen buiten het verkeer (bijvoorbeeld door storm of door spelende kinderen), dan zal de verzekeraar niet tussenkomen. Hiervoor dient u in het bezit te zijn van een volledige omniumverzekering.

Dekt een beperkte omniumverzekering ook schade door inbraak of diefstal?

Wanneer u een beperkte omniumverzekering met een volledige omniumverzekering zou vergelijken zou u merken dat ook schade door inbraak en zelfs diefstal niet door een beperkte omniumverzekering wordt ingedekt. Deze vorm van schade wordt door de verzekeraar doorgaans ook onder de grote risico’s geklasseerd waardoor u kunt verwachten dat de premie van de beperkte omniumverzekering aanzienlijk lager ligt dan die van de volledige omniumverzekering. Zeker wanneer deze laatste wordt afgesloten voor een dure auto kan de premie behoorlijk hoog uitvallen. Ook een omniumverzekering vergelijken alvorens deze aan te vragen is dus zeker geen overbodige luxe.