Prijs omniumverzekering

Een omniumverzekering is voor veel mensen een dure, maar ook noodzakelijke verzekering. Wanneer u iedere dag opnieuw bijvoorbeeld uw auto nodig heeft om naar het werk te gaan is de kans groot dat u niet voldoende heeft aan een gewone BA-verzekering of zelfs aan een beperkt casco verzekering. In een dergelijk geval biedt enkel en alleen de omniumverzekering een

prijs omniumverzekering

uitweg. Een omniumverzekering is zoals u waarschijnlijk wel weet een verzekering die niet alleen allerhande schade aan derden, maar ook aan uw eigen auto indekt. Wanneer u met andere woorden een ongeval tegenkomt is de kans groot dat uw verzekeraar grotendeels zal tussenkomen in de opgelopen schade. Wanneer u uitsluitend over een BA-verzekering beschikt (die overigens wettelijk verplicht) is, is dat niet het geval. Dan wordt immers alleen de schade aan de auto van derden ingedekt.

De prijs van een omniumverzekering is het grootste obstakel. Het moet gezegd worden, een omniumverzekering is duur. De prijs van een omniumverzekering is daarbij ook afhankelijk van de bestuurder van de auto. Erg jonge bestuurders betalen zich voor een omniumverzekering dan ook vaak letterlijk blauw terwijl ook ouderlingen steeds te maken krijgen met een op z’n minst zeer aanzienlijke kostprijs. Wanneer u er dus met andere woorden aan denkt om een omniumverzekering af te sluiten is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er een zeer stevig prijskaartje aan verbonden is, zeker wanneer we de prijs van een omniumverzekering met die van de andere verzekeringen voor voertuigen vergelijken.

Omniumverzekering prijs

Indien u er aan denkt om een omniumverzekering af te sluiten is één van de belangrijkste zaken waar u rekening mee zult willen houden de kostprijs van een dergelijke verzekering. Een omniumverzekering is immers niet voor niets de duurste verzekering die u voor uw voertuig kunt afsluiten. Veel mensen durven dit nog wel eens vergeten, maar het is ook een feit dat

omniumverzekering prijs

de omniumverzekering lang niet voor iedereen geschikt is. De omniumverzekering is eigenlijk uitsluitend geschikt voor mensen die over een nieuwe of recente auto beschikken die met andere woorden nog steeds een bepaalde (grote) waarde vertegenwoordigd. Indien u over een tweedehandse auto beschikt van bijvoorbeeld tien jaar oud en de daadwerkelijke waarde van uw auto met andere woorden aanzienlijk is gedaald is het nog maar zeer de vraag of een omniumverzekering voor u de kostprijs waard is. Hou er ook rekening mee dat de prijs van een omniumverzekering niet alleen afhankelijk is van het voertuig, maar ook van de bestuurder en hier knelt nu juist het schoentje.

Vooral jonge mensen klagen dikwijls over een veel te hoge verzekeringspremie. Het gaat in dergelijke gevallen dan nog veelal over een gewone (maar wel verplichte) BA-verzekering waarbij de te betalen verzekeringspremie hoe dan ook veel lager ligt dan bij een omniumverzekering. Voor deze laatste geldt dan ook altijd dat jongeren een dergelijke verzekering zelfs haast nooit kunnen betalen. Op jaarbasis mag u immers rekenen op een zeer aanzienlijk bedrag die in verhouding ligt met het risico die de verzekeraar loopt op een eventuele uitbetaling van schade. Een omniumverzekering dekt veel meer schadegevallen dan een gewone BA-verzekering of een beperkt casco verzekering waardoor de kans op een uitbetaling voor de verzekeraar hoe dan ook veel hoger ligt en dat speelt natuurlijk mee in het berekenen van de algemene kostprijs van de omniumverzekering die u af wil sluiten.