Mini omnium Touring

In België is het noodzakelijk dat een wagen met een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) wordt verzekerd alvorens deze op de openbare weg wordt bestuurd. Deze verzekering dekt de schade aan derden indien door uw toedoen schade wordt berokkend. Natuurlijk kan de bestuurder ook opteren voor een mini omnium. De overtreffende trap is natuurlijk de volledige omnium.

 

mini omnium touring

Op de site van de verzekeringsmaatschappij Touring is het bijvoorbeeld mogelijk om informatie door te nemen over de mini omnium van Touring. Daar kunt u onder meer lezen hoe het zit met de franchise en het waardeverlies. Neem de nodige informatie eens door en nadien is het dan de bedoeling dat u ook eens bij andere verzekeringsmaatschappijen gaat informeren. Dankzij deze zoektocht zult u uw wagen met de beste kleine omnium kunnen verzekeren. Bekijk niet enkel en alleen de prijs, maar ook welke dekkingen de mini omnium dekt. Over het algemeen is dit de basisregel: hoe meer dekkingen, hoe duurder.

Generali autoverzekering simulatie

Op de site van Generali kunt u via een overzichtelijke tabel kijken wat u precies krijgt bij welke soort verzekering. De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid, Mini Omnium en Omnium staan naast elkaar en telkens wordt vermeld of een 

generali autoverzekering simulatie

dekking al dan niet bij de verzekering zit inbegrepen. Ook kunt u gemakkelijk de polisvoorwaarden doornemen. Transparant is de site dus wel. Dankzij de Generali autoverzekering simulatie is het overigens zeer gemakkelijk om online de hoogte van de premie te berekenen. U hoeft enkel uw behoeftes in te vullen (welke verzekering, welke dekkingen). Ook even de gegevens van de bestuurder invullen en u kent meteen het gehanteerde tarief van Generali. Het spreekt voor zich dat het een goede zaak is om ook eens bij andere aanbieders de nodige berekeningen door te voeren. Ook daar even een simulatie doorvoeren.

Natuurlijk wel opletten met de vergelijking. Bij Test Aankoop kunt u lezen dat met name de omniumverzekeringen nogal eens durven verschillen. De ene aanbieder dekt andere risico’s. Alleen baseren op de prijs is dus geen goed idee. Zelf wat informatie doornemen en u weet meteen of de Generali autoverzekering de beste optie is.